1729: [NewOJ Contest 4] 回文子串

内存限制:256 MB 时间限制:1 S 标准输入输出
题目类型:传统 评测方式:文本比较 上传者:
提交:116 通过:38

题目描述

给定字符串s,求存在多少个子串是回文子串
子串的定义:字符串中的由连续字符组成的一个序列
回文串:正着读和倒过来读一样的字符串

输入格式

程序中无需输入,给定一个字符串s在样例输入中。

输出格式

由于本题为固定答案,无输入,只需输出1个数字,表示答案,不要输出其他任何字符。

输入样例 复制

aaaadcaaaaaaacbcacadaabecaadadabaaccaaaaaabacbcdae
abaeaeabaeadadeaaaaecdbaceaaabbaaababbcaaaaaaaaaab
cbdaaaecdaaaaebaeeadaddaaddaacaeaaeadadeaaaaaaadad
bbaeaccecbabaeabbaaaebcaaaacaaadaabaaaaabaacabaeca
aeaadaaaacaaaeaaabacaeabdaaaadaabbbbeaadeaeaeaadcd
aabaaeecaacacadcaaaaeaaadbaaaaaacbaadaaaabaaaaeaec
adaadeaabcacaeabaaaaaadcdcaaaabbaaaaaadabeddaaadaa
ccdaaadabacdabccaaaacacaaaaaaabaaeecadaaaaaadeaaaa
aabaadaaacbaadadaaacaaddddadccaaadacaaabeaaabaaaca
abaaaadbaaaaeaedaadcadaadbaeeaadaaaaadadadaabeeaaa

输出样例 复制